Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

News

Da Vinci med comeback-album etter 25 år!

Ketil Sveen

Da Vinci er tilbake!

Med sin melodiøse hardrock var Da Vinci ett av landets mest populære band på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Bandets album Da Vinci og Back In Business solgte i store opplag, og bandet spilte over 600 konserter i inn- og utland.

Nå er Da Vinci tilbake. Originalmedlemmene Dag Selboskar (keyboards) og Gunnar Westlie (gitar) har fått med seg nye folk; Erling Ellingsen (vokal), Roy Funner (bass) og Bjørn Olav Lauvdal (trommer), og spilt inn et flunkende nytt album med tittelAmbition Rocks. Albumet inneholder 13 nye sanger i god AOR-tradisjon, og første forsmak er sangen I've Come All This Way, som ble sluppet digitalt 23.juni.

Video I've Come All This Way: https://www.youtube.com/watch?v=0EjAUggAspQ

CD og vinyl  kan bl.a bestilles her: 

http://www.tigernet.no/label/184--voices-of-wonder