Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

News

Austestad med ny platebok For folk flest. Releasekonsert Kampen Bistro 6.04

Ketil Sveen

For folk flest er tittelen på den nye plateboka til Austestad. Den fysiske utgivelsen er en billedbok på 108 sider, med sangtekster, kortfortellinger og vedlagt CD. Boka veier 1 kg, den er så svær at mange vil kunne lese den uten briller. Hør platen eller bestill plateboka her:

Streaming / Digitalt
Spotify: https://goo.gl/TBlZFL
Tidal: https://goo.gl/Tb3qeV
iTunes: https://goo.gl/W2zAbK

Fysisk (CD og Bok)
CDON: https://goo.gl/768JlR
Platekompaniet: https://goo.gl/9B3qV7
Haugenbok: https://goo.gl/LFD5Q8
Tigernet: https://goo.gl/lhAHXF