Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

News

SØRGEKÅPE: NYTT ALBUM OG RELEASEKONSERT

Ketil Sveen

Det nærmer seg utgivelse av Sørgekåpes nye album  Intelligent Kjærlighet. Albumet feires med konsert i Askim Kulturhus, og dato for både albumslipp og releasekonsert er 15.mai. Men du venter kan du høre en ny smakebit fra albumet HER